Pagini

joi, 13 iunie 2013

Audienţa Generală a Papei: „Răul există dar Dumnezeu este mai tare”
RV 12 iun 2013. Biserica să-şi deschidă uşile pentru ca toţi să se simtă iubiţi şi iertaţi, iar cei care s-au îndepărtat, să fie primiţi cu iubire şi respect: este, pe scurt, mesajul lansat de Papa Francisc la audienţa generală de miercuri, în Piaţa San Pietro, vorbind la cateheză despre învăţătura Conciliului Vatican al II-lea. Sfântul Părinte a stabilit cu cei peste 70 de mii de participanţi un dialog spontan, salutat şi întrerupt de mai multe ori prin aplauze.

Nu un grup selecţionat şi impermeabil ci un „popor al lui Dumnezeu”, cu uşile deschise spre lume, care are drept lege iubirea creştină, care primeşte, respectă, iartă şi încurajează. Aceasta înţelegeau Părinţii Conciliari când afirmau că Biserica este „poporul lui Dumnezeu”. Vorbind pelerinilor de la audienţă despre Biserică, Papa Francisc a prezentat această învăţătură cu ajutorul mai multor expresii plastice, cuprinzătoare şi directe, tipice stilului său catehetic care nu se mulţumeşte cu un auditoriu distrat ci solicită o adeziune reală.

Faptul de a fi „poporul lui Dumnezeu”, a spus Papa la cateheza audienţa generale, „înseamnă că Dumnezeu, la propriu vorbind, nu aparţine nici unui popor, pentru că El este cel care ne cheamă, ne convoacă, ne invită să facem parte din poporul său. Această invitaţie este adresată tuturor, fără deosebire, pentru că milostivirea lui Dumnezeu vrea ca toţi oamenii să fie mântuiţi”.
● „Isus nu spune apostolilor, şi nici nouă, să formăm un grup exclusiv, un grup de elită. (…) Celui care se simte îndepărtat de Dumnezeu şi de Biserică, celui ezitant sau indiferent, celui care crede că nu se mai poate schimba, aş dori să-i spun: Domnul te cheamă şi pe tine să faci parte din poporul său, te cheamă cu mare respect şi iubire”.

Iubirea este cuvântul cheie, iubirea de Dumnezeu şi iubirea de aproapele. Dar această iubire – precizează Papa Francisc – „nu este un sentimentalism steril sau ceva generic”, înseamnă „a-l recunoaşte pe Dumnezeu ca unicul Stăpân al vieţii şi, în acelaşi timp, a-l primi pe celălalt ca pe un adevărat frate, renunţând l a dezbinări, rivalităţi, neînţelegeri şi egoism”.
● „Când vedem în ziare sau la televizor atâtea războaie între fraţi, cum se poate întâmpla aşa ceva? În interiorul poporului lui Dumnezeu, atâtea războaie! În cartiere, la locurile de muncă, atâtea războaie din invidie, din gelozie! Chiar şi în aceeaşi familie, atâtea războaie interne! Trebuie să-i cerem Domnului să ne ajute să înţelegem bine această lege a iubirii”.

Dar Papa Francisc nu se mulţumeşte să admire frumuseţea mesajului creştin, cere un pas mai mult, un angajament pe care Păstorul îl propune cu un zâmbet şi credincioşii îl asumă cu entuziasm: „Să facem un lucru, astăzi! Toţi avem, probabil, simpatii şi antipatii. Poate că mulţi dintre noi sunt supăraţi pe cineva. Atunci, să-i spunem Domnului: «Doamne, am o supărare cu unul, cu altul…. Eu te rog pentru el, pentru ea». A ne ruga pentru cei pe care suntem supăraţi este un frumos pas în această lege a iubirii. Îl vom face? Să-l facem chiar astăzi!”.

Legea iubirii trebuie să orienteze nu numai viaţa fiecărui creştin, dar şi conţinutul vestirii creştine. Cine-l urmează pe Cristos, a amintit Papa la cateheză, este sarea şi fermentul omenirii, este lumină. O lumină care străpunge chiar şi o realitate întunecoasă, marcată de rău:
● „Prezenţa răului există, diavolul lucrează. Dar aş dori să vă spun cu voce tare: Dumnezeu este mai tare! Voi credeţi aceasta, că Dumnezeu este mai puternic? Atunci, să o spunem împreună: Dumnezeu este mai tare. Ştiţi de ce e mai puternic? Pentru că El este Domnul, este unicul Domn!”.
La încheierea audienţei, Papa a revenit la afirmaţiile de la început, făcând astfel o sinteză a catehezei:
● „Biserica să fie spaţiul milostivirii şi al speranţei în Dumnezeu, unde fiecare să se simtă primit, iubit, iertat şi încurajat să trăiască după viaţa bună a Evangheliei. Şi pentru a-l face pe celălalt să se simtă primit, iubit, iertat şi încurajat, Biserica trebuie să stea cu uşile deschise astfel încât toţi să poată intra. Iar noi, trebuie să trecem pragul acelor uşi ca să vestim Evanghelia!”.
Trimiteți un comentariu