Pagini

miercuri, 12 iunie 2013

Gandul zilei


Trecerea Iordanului
În Iordan, arca alianţei conducea poporul lui Dumnezeu. Grupul de preoţi şi de leviţi se opreşte, iar apele, ca din respect faţă de slujitorii lui Dumnezeu, îşi opresc cursul şi se adună într-o masă compactă, permiţând trecerea nevătămată a poporului lui Dumnezeu. Creştinule, să nu te uimeşti când ţi se prezintă aceste evenimente referitoare la vechiul popor, căci ţie, care, prin sacramentul Botezului, ai traversat apele Iordanului, cuvântul divin îţi promite lucruri mai mari şi mai înalte; îţi promite că vei călători şi vei trece chiar prin aer.
Ascultă ce spune Paul despre cei drepţi: Vom fi răpiţi împreună cu ei în nori, ca să-l întâmpinăm pe Domnul în văzduh şi vom fi cu Domnul pentru totdeauna (1Tes 4,17). Nu există absolut nimic de care cel drept să se teamă; toate creaturile îi sunt supuse lui.
Ascultă, în sfârşit, cum Dumnezeu îl asigură şi prin profet, spunând: Dacă ar trebui să treci prin foc, flacăra nu te va arde, pentru că eu sunt Domnul, Dumnezeul tău (cf. Is 43,2). De aceea, cel drept este primit în orice loc şi toate creaturile îşi arată slujirea pe care i-o datorează. Şi să nu crezi că acestea s-au întâmplat numai oamenilor care au fost înainte de tine, ca şi cum ţie, care asculţi acum acestea, nu ţi s-ar putea întâmpla ceva asemănător: toate se vor împlini în tine conform unui plan misterios. Şi tu, atunci când părăseşti întunericul idolatriei şi doreşti să asculţi de legea divină, începi să ieşi din Egipt.
Când ai fost primit în grupul catecumenilor şi ai început să asculţi de poruncile Bisericii, tu te-ai îndepărtat de Marea Roşie şi, oprindu-te în diferitele etape ale pustiului, te-ai străduit în fiecare zi să asculţi cuvântul lui Dumnezeu şi să observi chipul lui Moise, pe care slava Domnului ţi l-a descoperit. Dar când vei ajunge la izvorul mistic al Botezului şi când, în prezenţa grupului de preoţi şi de leviţi, vei fi iniţiat în acele taine minunate şi vrednice de cinste, pe care le cunosc numai cei cărora le este permis să le cunoască, atunci, după ce ai traversat Iordanul graţie slujirii preoţilor, vei intra în ţara promisă, în care, după Moise, te primeşte Cristos. El însuşi îţi va fi călăuză pentru noul tău drum.
Atunci, amintindu-ţi de minunăţiile lui Dumnezeu, atât de multe şi atât de mari, vei înţelege că pentru tine s-a despărţit marea şi s-a oprit apa fluviului. Te vei îndrepta spre ele şi vei spune: Ce ai tu, mare, de fugi? Şi tu, Iordanule, pentru ce te întorci înapoi? Voi, munţilor, pentru ce săltaţi ca berbecii şi voi, dealurilor, ca mieii unei turme? Şi îţi va răspunde cuvântul divin şi îţi va spune: În faţa Domnului s-a cutremurat pământul, în faţa Dumnezeului lui Iacob, care preface stânca într-un lac şi piatra în izvoare de apă (cf. Ps 113,5-8).

sursa: calendarcatolic.ro
Trimiteți un comentariu