Pagini

marți, 11 iunie 2013

Meditatia zilei


Fap 11,21-26; 13,1-3; Ps 97; Mt 10,7-13

Domnul Isus îşi descoperă inima în orice pagină a evangheliei. În aceea de astăzi, care este un discurs misionar, vedem mărinimia inimii sale. Sărăcia evanghelică nu trebuie înţeleasă ca o „strâmtorare”, ci ca o deschidere spre încredere şi generozitate: despre aceasta dau mărturie cuvintele lui Isus şi viaţa trăită a sfântului Barnaba. Isus vrea ca noi să fim săraci pentru că ne vrea liberi în a ne dărui tuturor, pentru împărăţia lui Dumnezeu. „Gratis aţi primit, gratis să daţi”.
În viaţa sfântului Barnaba vedem realizată această pagină. Un alt pasaj din Faptele Apostolilor relatează că el, posedând un câmp, îl vinde pentru a oferi profitul apostolilor, punând în practică literă cu literă cererea pe care Isus a făcut-o tânărului bogat: „Vinde tot ce ai, dă săracilor, apoi vino şi urmează-mă!” Încrederea în Dumnezeu care îl determină la acest gest este prezentă în el alături de încrederea pe care o are în ceilalţi. Sosit la Antiohia, în loc să se îngrijoreze şi să se preocupe din cauza „păgânilor” abia convertiţi la evanghelie, Barnaba are o atitudine foarte deschisă, plină de încredere: „Când a ajuns şi a văzut cum a lucrat harul lui Dumnezeu, s-a bucurat”. El nu este omul care să consume zelul altora cu preocupări pentru observări minuţioase, el este „un om bun, plin de Duhul Sfânt şi de credinţă” şi-i îndeamnă pe toţi „să rămână ataşaţi de Domnul, din toată inima”: important este, înainte de toate, ca aceştia să adere la Cristos. Şi, astfel, „s-a întors la Domnul o mare mulţime de oameni”.
Şi aici se revelează o altă trăsătură a spiritului său. În loc să-şi rezerve sieşi monopolul apostolatului într-un câmp aşa de fecund, el merge la Tars să-l caute pe Saul: „Aflându-l, l-a adus la Antiohia”. Şi atunci când Paul va deveni mai popular şi mai important decât el în apostolatul în mijlocul păgânilor, despre Barnaba s-ar putea repeta ceea ce Faptele Apostolilor spune despre sosirea sa la Antiohia: „Văzând cum a lucrat harul lui Dumnezeu, s-a bucurat”.
Dar Barnaba nu încetează să-i încurajeze pe alţii. El este cu totul la dispoziţia lui Cristos şi, de aceea, Duhul Sfânt îl poate pune deoparte pentru o misiune mai largă: evanghelizarea tuturor popoarelor.
Încredere şi generozitate fondate pe adevărata sărăcie a inimii: iată ce vedem strălucind în viaţa sfântului Barnaba.
Să-i cerem Domnului să ne ajute să mergem cu bucurie pe această cale, adică să fim persoane de bunăvoinţă, disponibile, capabile de a încuraja pe cei din jurul nostru.

sursa: www.calendarcatolic.ro
Trimiteți un comentariu