Pagini

luni, 10 iunie 2013

Mesaj al Papei Francisc pentru initiativa "10 piete pentru 10 porunci"


 Sunt bucuros să mă unesc cu voi care participaţi, în principalele pieţe din Italia, la această recitire a celor zece porunci. Un proiect denumit „Când Iubirea dă sens vieţii tale…”, despre arta de a trăi prin intermediul celor zece porunci date de Dumnezeu nu numai lui Moise, ci şi nouă, bărbaţilor şi femeilor din orice timp. Mulţumiri responsabililor din Reînnoirea în Duhul Sfânt – sunt buni aceştia din Reînnoirea în Duhul Sfânt, felicitări! – care au organizat această iniţiativă lăudabilă în colaborare cu Consiliul Pontifical pentru Promovarea Noii Evanghelizări şi cu Conferinţa Episcopală Italiană. Mulţumiri tuturor celor care cu generozitate contribuie la realizarea acestui proiect special în Anul Credinţei. Să ne întrebăm aşadar: Ce sens au pentru noi aceste Zece Cuvinte? Ce spun timpului nostru agitat în învălmăşit care pare că vrea să se lipsească de Dumnezeu?
1. Cele zece porunci sunt un dar al lui Dumnezeu. Cuvântul „poruncă” nu este la modă; omului de astăzi îi aminteşte de ceva negativ, voinţa unuia care impune limite, care pune piedici vieţii. Şi din păcate istoria, chiar recentă, este marcată de tiranii, de ideologii, de logici care au impus şi au oprimat, care nu au căutat binele omului, ci puterea, succesul, profitul. Însă cele zece porunci vin de la un Dumnezeu care ne-a creat din iubire, de la un Dumnezeu care a încheiat o alianţă cu omenirea, un Dumnezeu care vrea numai binele omului. Să dăm încredere lui Dumnezeu! Să ne încredem în El! Cele zece porunci ne indică un drum care trebuie parcurs şi constituie şi o soi de „cod etic” pentru construirea de societăţi drepte, după măsura omului. Câte inegalităţi sunt în lume! Câtă foame de hrană şi de adevăr! Câte sărăcii morale şi materiale derivă din refuzarea lui Dumnezeu şi din punerea în locul lui a atâtor idoli! Să ne lăsăm conduşi de aceste zece cuvinte care luminează şi orientează pe cel care caută pace, dreptate şi demnitate.
2. Cele zece porunci indică un drum de libertate, care are plinătate în legea Duhului scrisă nu pe table de piatră, ci în inimă (cf. 2Cor 3,3): sunt scrise aici cele zece porunci! Este fundamental să ne amintim când dă Dumnezeu poporului lui Israel cele zece porunci, prin intermediul lui Moise. La Marea Roşie poporul experimentase marea eliberare; atinsese cu mâna puterea şi fidelitatea lui Dumnezeu, a Dumnezeului care eliberează. Acum însuşi Dumnezeu, pe Muntele Sinai, indică poporului său şi nouă tuturor parcursul pentru a rămâne liberi, un parcurs care este imprimat în inima omului, ca o Lege morală universală (cf. Ex 20,1-17; Dt 5,1-22).
Nu trebuie să vedem cele zece porunci ca limitări ale libertăţii, nu, nu este asta, ci trebuie să le vedem ca indicaţii pentru libertate. Nu sunt limitări, ci indicaţii pentru libertate! Ele ne învaţă să evităm sclavia la care ne reduc idolii mulţi pe care noi înşine ni-i construim – am experimentat asta de atâtea ori în istorie şi o experimentăm şi astăzi –; ele ne învaţă să ne deschidem la o dimensiune mai amplă decât cea materială, să trăim respectul faţă de persoane, învingând aviditatea putere, de posesie, de bani, să fim cinstiţi şi sinceri în raporturile noastre, să păstrăm întreaga creaţie şi să hrănim planeta noastră cu idealuri înalte, nobile, spirituale. A urma cele zece porunci înseamnă a fi fideli faţă de noi înşine, faţă de natura noastră cea mai autentică şi a merge spre libertatea autentică pe care Cristos a învăţat-o în fericiri (cf. Mt 5,3-12.17; Lc 6,20-23).
3. Cele zece porunci sunt o lege de iubire. Moise a urcat pe munte pentru a primi de la Dumnezeu tablele Legii. Isus face parcursul opus: Fiul lui Dumnezeu se înjoseşte, coboară în omenitatea noastră pentru a ne indica sensul profund al acestor zece cuvinte: Să-l iubeşti pe Domnul cu toată inima, cu tot sufletul, cu toată puterea şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi (cf. Lc 10,27).
Acesta este sensul cel mai profund al celor zece porunci: porunca lui Isus care poartă în sine toate poruncile, porunca iubirii. Pentru aceasta eu spun că cele zece porunci sunt porunci de iubire. Aici se află inima celor zece porunci: iubirea care vine de la Dumnezeu şi care dă sens vieţii, iubire care ne face să nu trăim ca sclavi, ci ca adevăraţi fii, iubire care însufleţeşte toate relaţiile: cu Dumnezeu, cu noi înşine – adesea uităm asta – şi cu ceilalţi. Adevărata libertate nu înseamnă a urma egoismul nostru, patimile noastre oarbe, ci este aceea de a iubi, de a alege ceea ce este bine în orice situaţie. Cele zece porunci nu sunt un imn adus „nu”-ului, sunt pe „da”. Un „da” spus lui Dumnezeu, un „da” spus iubirii, şi pentru că eu spun „da” iubirii, spun „nu” non-iubirii, însă „nu”-ul este o consecinţă a acelui „da” care vine de la Dumnezeu şi ne face să iubim.
Să redescoperim şi să trăim cele zece cuvinte ale lui Dumnezeu! Să spune „da” acestor „zece căi de iubire” perfecţionate de Cristos, pentru a-l apăra pe om şi a-l conduce la adevărata libertate! Fecioara Maria să ne însoţească în acest drum. Din inimă împart Binecuvântarea mea asupra voastră, asupra celor dragi ai voştri, asupra oraşelor voastre. Mulţumesc tuturor!
Franciscus
Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu

sursa:www.itrc.ro
 
Trimiteți un comentariu