Pagini

duminică, 9 iunie 2013

Rugaciuni catre Sfantul Anton I

Rugăciune de recomandare
Sfinte Antoane, între toţi sfinţii lui Dumnezeu, tu ai fost înzestrat cu o putere deosebită pentru a ocroti şi ajuta pe toţi cei care şi-au pus nădejdea în tine. Dumnezeu ţi-a dat chiar puterea de a învia morţii, de a reda celor orbi vederea, celor bolnavi sănătatea, astfel încât toţi cei care au alergat la tine au simţit mângâierea sprijinului tău.
Această grijă a ta faţă de suferinţele oamenilor, mă umple şi pe mine de încredere sfântă, cu care alerg la bunătatea ta, cerându-ţi ajutor. Pentru dragostea ta înflăcărată către Isus, care a voit să coboare în braţele tale sub chip de Prunc ceresc şi pentru iubirea ta gingaşă faţă de Maria, Mama lui Isus, te rog, arată-ţi acum puterea ta cea mare şi ajută-mă.
Tu eşti tăria mea în suportarea pagubelor, în nenorocirile care mă lovesc, în întristările mele sufleteşti, în boli şi lipsuri, în necazuri şi ispite de tot felul. Fii, deci, lângă mine când patimile îmi răscolesc sufletul şi când duhul cel rău unelteşte împotriva sufletului meu ca să-l piardă.
Sfinte Antoane, te rog, ajută-mă în toate lipsurile mele trupeşti şi sufleteşti. Alină şi mângâie sufletul meu în orice strâmtorare, pentru ca, îmbărbătat de tine, să primesc cununa biruinţei de la Dumnezeu în slava veşnică a cerului. Amin.

Rugăciune de încredinţare sfântului Anton
Sfinte Antoane, prietenul şi ocrotitorul meu, îţi încredinţez trupul şi sufletul meu, tot ce gândesc şi fac, îndur şi sufăr, viaţa şi moartea şi tot ce mă priveşte. Recunosc că nu sunt vrednic de grija ta; dar tu ai ajuta atâţia păcătoşi: ai milă şi de mine. Iată, în mâinile tale pun mântuirea mea pământească şi pe cea veşnică; ţie îţi încredinţez sufletul meu, pe care Isus l-a răscumpărat cu preţul atât de scump al sângelui său. Părintele meu sfânt, păstrează-mă sub ocrotirea ta şi dobândeşte-mi iertarea păcatelor, dragoste faţă de Isus, statornicie pe calea cea bună, o moarte fericită şi, în sfârşit, cerul. Harurile acestea nu le merit, dar tu poţi să mi le dobândeşti, căci Dumnezeu te iubeşte atât de mult încât îţi dă tot ceea ce îi ceri. Roagă-te, deci, pentru mine şi primeşte-mă sub ocrotirea ta. Vreau să-ţi fiu încredinţat zi şi noapte, la lucru şi în timp de odihnă, când sunt sănătos sau bolnav, în încercări şi ispite, la rugăciune şi la slujbă. Mai presus de toate fii milostiv cu mine în ceasul agoniei. Adu-ţi aminte cu câtă încredere am cerut ocrotirea ta. Amin.
Rugăciune de mulţumire
Sfinte Antoane, tu ai avut o inimă simţitoare faţă de suferinţele oamenilor şi i-ai ajutat totdeauna. Şi eu am simţit ajutorul tău în viaţa mea.
Primeşte recunoştinţa mea şi darul pe care îl prezint la altarul tău. Vreau şi eu să contribui, cu slabele mele puteri, la răspândirea împărăţiei lui Dumnezeu şi la ajutorarea săracilor. Ajută-mă în continuare, ca viaţa mea să fie demnă de un adevărat creştin şi niciodată să nu uit de binefacerea pe care am primit-o prin tine. Amin.
Trimiteți un comentariu