Pagini

luni, 10 iunie 2013

Rugaciuni catre Sfantul Anton II

 Rugăciune pentru un bolnav
O milostive sfinte Antoane,                                                              
care, fiind aprins de dragoste şi de putere dumnezeiască,
ai ajutat pururea şi pretutindeni pe aproapele tău,
şi cu rugăciunea ta l-ai vindecat chiar şi pe acela
pentru care nu mai era nici o nădejde,
încât lumea toată te numeşte „sfântul minunilor”,
te rugăm să arăţi puterea şi iubirea ta
faţă de sărmanul bolnav N.,
care şi-a pus toată încrederea în tine.
Dumnezeu, o, slăvite Antoane, ţi-a dat în cer puterea
de a face minuni spre vindecarea bolnavilor de orice fel.
De aceea, vino din cer ca un înger
pentru mângâiere la patul acestui bolnav;
alină-i durerea sau redă-i sănătatea deplină,
dacă aceasta va fi spre mântuirea sufletului său.
Dacă însă Dumnezeu, în tainele sale nepătrunse,
a hotărât să sufere mai departe
sau chiar să părăsească această vale de lacrimi,
atunci fii de faţă în cel din urmă moment al vieţii lui.
Trezeşte în sufletul lui o căinţă sinceră de păcate,
pentru ca să primească cu folos ultimele sacramente;
întăreşte-l ca să întâmpine moartea
cu supunere la voinţa lui Dumnezeu
şi astfel să treacă prin această viaţă la fericirea raiului,
unde să laude pentru toată veşnicia
milostivirile lui Dumnezeu şi bunătatea ta. Amin.

Rugăciune pentru o căsătorie fericită
Sfinte Antoane, tu ai îndrumat pe atâţia tineri pe drumul vieţii
şi le-ai dobândit ajutor de la Dumnezeu
ca să poată întemeia o familie fericită
şi astfel să aibă parte de o viaţă frumoasă.
Ştiu că şi viitorul meu este în mâinile lui Dumnezeu,
Stăpânul cerului şi al pământului,
dar teama de primejdiile care mă înconjoară:
uneltirile celor răi, farmece, descântece,
mă fac uneori să mă clatin în credinţă.
De aceea alerg la ajutorul tău.
Toţi cei care şi-au încredinţat viitorul în mâinile tale
au fost călăuziţi pe drumul cel bun.
Dobândeşte-mi de la Dumnezeu răbdare,
ca să nu mă pripesc în alegerea mea;
credinţă, ca să descopăr mereu voinţa lui;
supunere la această voinţă
şi seriozitate în pregătirea mea pentru viaţa de familie.
Întăreşte-mi convingerea
că Dumnezeu nu părăseşte făpturile sale
şi le conduce prin providenţa sa.
Domnul nostru Isus Cristos ne-a învăţat:
„Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea lui
şi toate celelalte vă vor fi date pe deasupra” (Mt 5,35).
Bunul meu mijlocitor, eu sunt dispus
să duc o viaţă cinstită şi supusă voinţei lui Dumnezeu.
Fereşte-mă de orice rău şi ajută-mă să-mi găsesc
un tovarăş credincios (o tovarăşă credincioasă),
pentru ca astfel, amândoi să fim fericiţi pe drumul vieţii
şi să ajungem să ne bucurăm de slava cerească. Amin.

Rugăciune pentru propria familie
Mărite sfinte Antoane,
neînvins apărător al adevărurilor creştine,
vistiernic şi împărţitor de haruri şi minuni,
cu umilinţă şi încredere vin să implor ocrotirea ta
în favoarea propriei mele familii.
Sprijineşte-o în toate nevoile ei vremelnice,
îndepărtează de la ea paharul durerii şi al amărăciunilor.
Iar dacă nu este voinţa Domnului
de a ţine departe de ea totdeauna şi cu totul încercările,
atunci dobândeşte-mi cel puţin meritul răbdării
şi al resemnării creştineşti.
Mai presus de toate fereşte-o de rătăcire şi de păcat.
Păzeşte familia noastră de rele
pentru ca, trăind totdeauna după legea lui Cristos
şi credincioasă poruncilor Bisericii,
să merite de a se regăsi unită,
spre a se bucura de răsplata celor drepţi
în fericirea veşnică. Amin.

Rugăciune pentru a avea copii
Sfinte Antoane, mângâietorul sufletelor mâhnite,
priveşte cu îndurare şi vezi cum trăiesc în întristare,
pentru că Dumnezeu nu mi-a dat harul de a deveni şi eu mamă,
sau dacă devin, îmi curmă bucuria,
luându-mi pruncul de la sân.                                                                   


Copiii sunt legătura de iubire între soţi:
mijloceşte deci pentru mine la Domnul
ca el să ne mângâie cu un copil şi să ni-l ţină în viaţă.
Eu făgăduiesc că-l voi creşte şi educa în frica lui Dumnezeu.
Sfinte Antoane, pentru dragostea pe care ai avut-o
faţă de Pruncul Isus, dobândeşte-mi acest har.
Iar dacă Dumnezeu a hotărât altfel, uşurează-ne,
mie şi soţului meu, traiul cu haruri deosebite,
ca să fim pururi resemnaţi la voinţa lui Dumnezeu
şi să ne folosim de starea noastră
pentru a spori faptele bune în folosul aproapelui. Amin.

Rugăciune pentru îndreptarea soţului
Sfinte Antoane, totdeauna s-a adeverit că dragostea ta
e gata de ajutor faţă de oricine se află în nevoie.
Iată-mă cu lacrimi la picioarele tale,
cerându-ţi milă pentru soţul meu.
El nu duce o viaţă creştinească
şi nu vrea să ştie de îndatoririle sale sfinte,
pe care, în rătăcirea sa, le calcă cu nepăsare.
Ce nenorocire, dacă ar muri în această stare!
Sufletul său ar fi pierdut pe veci.
Îndură-te, sfinte Antoane, de el.
Şi deoarece nu vrea să se reîntoarcă din rătăcirile sale,
te rog pe tine, care ai avut stăpânire
până şi asupra animalelor necugetătoare,
întoarce-i inima lui nesimţitoare la datorie şi la Dumnezeu.
Fă ca astfel soţul în viaţă să-mi fie soţ şi în frica Domnului,
pentru ca amândoi să ne pregătim veşnicia fericită. Amin.

Rugăciune pentru îndreptarea unui copil
Sfinte Antoane, ocrotitorul meu,
plin de râvnă pentru mântuirea sufletelor,
fie-ţi milă de durerea unui tată (unei mame)
copleşit(ă) de nelinişte în care l-a aruncat (a aruncat-o)
nepăsarea religioasă a propriului fiu (a propriei fiice).
Tu, care regăseşti lucrurile pierdute,
fă ca fiul meu (fiica mea) să regăsească în sfârşit
calea creştinească pe care a rătăcit-o.
Flacăra credinţei pare a fi stinsă în sufletul său.
Pasiunile şi indiferenţa ce-l (ce-o) împresoară
i-au întunecat mintea şi i-au slăbit voinţa.
Tu de atâtea ori ai înfrânt puterile iadului.
Luminează-i mintea şi dezvăluie-i înşelăciunea diavolului,
ca să recunoască primejdia în care se află sufletul său,
şi, ca fiul rătăcit, să se reîntoarcă
în braţele tatălui său (mamei sale)
spre bucuria Tatălui ceresc. Amin.

Rugăciune de apărare împotriva geloziei
Glorioase sfinte Antoane, Dumnezeu a voit
să fii sfântul minunilor şi în vremurile noastre.
Toţi cei necăjiţi aleargă la tine.
Iată-mă şi pe mine la picioarele tale
spre a-ţi deschide inima mea ce este atât de zbuciumată.
Sfinte Antoane, eu nu mai am linişte.
Mă zbucium fără a vedea vreo scăpare
din suferinţele mele, ce le îndur fără vină.
Nu mai pot suferi necontenitele învinuiri nemeritate,
ce vin tocmai din partea acelei persoane
care ar trebui să-mi fie cel mai bun sprijin pe pământ.
Gelozia tiranizează acea inimă,
iar eu sufăr atât de mult de pe urma ei.
Sfinte Antoane, vezi nevinovăţia mea în această privinţă
şi credinţa mea nestrămutată ce am jurat-o soţului (soţiei),
şi vino în ajutorul meu aşa cum, în viaţă fiind,
i-ai ajutat pe cei ce se aflau în aceeaşi nevoie.
Luminează mintea soţului meu (soţiei mele),
ca să recunoască dreptatea şi adevărul
şi-ţi voi arăta recunoştinţă tot timpul vieţii mele. Amin.

Rugăciune pentru îndreptarea unei persoane dragi
Sfinte Antoane,
tu care eşti plin de dragoste sfântă faţă de cei păcătoşi
şi n-ai cruţat trudă, rugăciuni şi fapte aspre de pocăinţă
pentru a-i readuce la Dumnezeu, vino în ajutorul meu
ca să îndrept o persoană scumpă inimii mele,
dar care este departe de iubirea lui Dumnezeu,
din cauza vieţii ei dezordonate.
Tu ştii că această persoană nu este cu totul rea.
Are o inimă bună, îşi iubeşte familia şi-i vrea tot binele.
Dar, din nefericire, când se interesează de alţii, se uită pe sine
şi nu vede propria-i mizerie sufletească în care se află.
Este ca un sărman orb, iubite sfinte Antoane,
şi depinde de tine să-i dobândeşti lumină de la Dumnezeu.
Adu-o înapoi în casa Tatălui ceresc, dar curând,
căci altfel este în primejdie să cadă pradă diavolului.
Sfinte Antoane, dacă această persoană nefericită
ar cunoaşte starea ei de deplâns şi dacă s-ar gândi
la primejdia de a cădea în orice clipă pradă osândei veşnice
– la care se expune atât de uşor –
atunci, desigur, că s-ar îndrepta.
Binevoieşte, deci, a-i deschide ochii.
Fă să înţeleagă mizeria sufletească în care se află.
Ridic-o din noroiul păcatelor
în care s-a înglodat aşa de adânc.
Sfinte Antoane,
nu te cuprinde mila când priveşti acest suflet?
Fă ca acest fiu rătăcit să înţeleagă
întreaga decădere la care a ajuns.
Întoarce-l în casa Tatălui ceresc.
Ia-l sub protecţia ta şi mijloceşte pentru el,
ca Domnul să-şi deschidă braţele milei sale nesfârşite,
să-i dea sărutul de pace şi de împăcare,
reaşezându-l în drepturile pierdute.
Sfinte Antoane, mare făcător de minuni,
îndeplineşte-mi ruga. Amin.

Rugăciune pentru obţinerea unui serviciu
Sfinte Antoane, tu ai primit de la Dumnezeu
darul de a-i ajuta pe cei nevoiaşi şi săraci,
ajută-mă să-mi procur pâinea cea de toate zilele.
Iată în ce greutăţi mă aflu eu (şi familia mea).
Nu ştiu ce să fac şi încotro să mă îndrept.
Faptele tale minunate au aruncat o rază de nădejde
şi în sufletul meu, şi mă îndeamnă să alerg la mijlocirea ta.
Ştiu că Dumnezeu, care orânduieşte toate, cunoaşte starea mea,
dar nu sunt vrednic să apar în faţa lui.
De aceea cer sprijinul tău.
Vin cu toată încrederea la tine, sfinte Antoane!
Ai milă de mine (şi de familia mea).
Locul de muncă potrivit înseamnă pentru mine
câştigarea celor necesare existenţei mele (şi a familiei).
De aceea, te rog, ajută-mă să găsesc un serviciu potrivit,
ca să trăiesc cinstit din munca mea.
Nădăjduiesc că mă vei ajuta.
Voi stărui în rugăciune până când ea se va împlini. Amin.

Rugăciune pentru câştigarea unui proces
Iubite sfinte Antoane, iată-mă la picioarele tale
cu sufletul îngrijorat, când mă gândesc la nenorocirea
ce m-ar putea lovi pe mine şi familia mea,
dacă justiţia omenească ar comite o eroare în judecata ei.
Tu i-ai apărat pe cei nevinovaţi.
Vino şi în ajutorul meu, apără-mă ca pe un client al tău.
Nu-ţi cer o minune, ci numai o favoare.
Te rog, cere lumină pentru judecători,
ca să cunoască adevărul şi îndepărtează din mintea lor
tot ce ar putea să-i ducă în eroare.
Fă ca nedreptatea să nu poată triumfa.
Dacă însă Dumnezeu va îngădui totuşi
să mi se întâmple de ce mă tem atât de mult,
fă să nu-mi pierd resemnarea sfântă,
ci să accept voinţa Domnului,
care ne loveşte numai pentru binele sufletului nostru.
Nu mă îndoiesc că şi în această încercare grea
tu nu mă vei părăsi. Amin.

 
Trimiteți un comentariu