Pagini

joi, 31 octombrie 2013

FIȚI PREGĂTIȚI !Mesaj de la Saul
 
 Starea emoțională continuă să crească la fel ca și intensitatea intenției colective a omenirii de a se trezi. Oceanul dragostei inundă planeta îmbrățișându-i pe toți; toată lumea se 
scufundă, nu există negociatori sau excepții, iar efectele sunt absolut uimitoare.  Da, o foarte mică minoritate de îndârjiți nerealiști și fanatici încă refuză să recunoască irealitatea mediului pe care ei încearcă să-l consolideze; dar eforturile și intențiile lor vor fi inutile caci puterea de intenționare colectivă a omenirii se întărește și se orientează tot mai mult spre oceanul divin al iubirii în care totul se regăsește. 
Iluzia se dezintegrează rapid chiar dacă micul nucleu de recalcitranți mai încearcă să-și păstreze puterea și controlul, prin sprijinirea și menținerea acestui statut ireal și lipsit de dragoste. 
Ei vor fi expulzați într-o zonă unde vor putea continua să joace jocurile lor, fără însă a mai deranja sau încetini mersul înainte al societății umane. Noua Eră, aflată în curs de edificare, va asigura cooperarea sinergică și iubitoare precum și un mediu armonios pentru toți care se vor putea bucura pe deplin de libertatea pe care o oferă lipsa statului nedrept și autoritar, apărător al privilegiilor celor puțini. 
Tatăl Ceresc v-a creat liberi și El vă va garanta mereu această libertate. Trezirea voastră la o nouă conștiință, vă va oferi posibilitatea unor altfel de experiențe de viață, mult diferite de ceea ce ați cunoscut în viețile voastre anterioare. 
Un val tot mai mare de entuziasm se ridică în sufletele voastre. Nu veți fi dezamăgiți pentru această lungă așteptare!

 Mesajului de astazi i-am zis " Fiți pregătiți! " 
 Aceasta deoarece Marele Eveniment este foarte aproape și el va provoca multă bucurie omenirii planetei voastre. Pentru voi au fost eoni de așteptare a acestui mare și mirific pas în evoluția sistemului vostru planetar (partea lui angajată pe calea ascensiunii). 
Deja ”listele de separare” sunt finalizate și fiecare suflet cunoaște pe ce listă s-a înscris. 
 S-au ”ales apele” dragilor! 
Unii v-ați înscris pe lista evoluției, unde vă așteaptă un lung popas într-o dimensiune superioară. 
Alți, ați găsit de cuviință că ”trenul” acesta a sosit prea devreme pentru voi, căci voi mai aveați ceva de făcut din ceea ce vă propuseserăți în 3D. Veți veni, poate, cu următorul. 
 
Pentru aceștia din urmă, ”nepregătiții”, timpul se va scurge de acum încolo, într-un mod mult mai dificil ca până acum. Deși viața voastră va fi ca și pănă acum, în fapt, o iluzie, totul vi se va părea foarte real. Numai că această ”realitate” va fi mult mai dură decât până acum. De ce? Pentru că lumea în care veți trăi, deși va continua să existe tot în 3D, va fi mult mai densă în evenimente dezagreabile, nedorite și din ce în ce mai terifiante. 
Motivul este acela că în lumea voastră 3D vă veți regăsi numai voi, nu și cei mai evoluați decât voi. Pănă acum, viața în lumea voastră era mult mai ”edulcorată”, mai acceptabilă, căci printre voi erau multe suflete pline de compasiune, oneste, suflete iertătoare, înțelegătoare și pregătite pentru o conviețuire pașnică. A fost o ”diluție” care făcea viața mai suportabilă, chiar cu unele bucurii, din când în când dar, oricum, trecătoare. De acum încolo, la voi nu va mai fi așa deoarece lumea voastră va fi formată doar din ființe cu nivel vibrațional caracteristic dimensiunii inferioare 3D. Practic, ce va însemna aceasta? Că nici măcar întâmplător nu veți mai găsi un suflet caritabil, iertător și gata să vă ajute. Ura și dorința de răzbunare, hoția și nelegiuirea, minciuna, lipsa de respect, inversarea valorilor, nemilostenia, atitudinea războinică, prostia și infatuarea, boala, toate vor fi caracteristici ale dimensiunii la care ați ales să nu renunțați.  
O bună bucată de timp veți fi...pe cont propriu, dragilor. Desigur, din experiențele amare veți avea multe de învățat, atât cât, la un moment dat, să vă hotărâți să alegeți calea evoluției care v-a fost la îndemână în această perioadă.

 Muți dintre cei care au ales să rămână își vor spune:” Prostii, nu cred în asemenea afirmații. Eu știu că sunt bine, ocup o poziție la vârful societății, am ce-mi trebuie și nu sunt interesat de cum o duc alții”. 
Alții, mai sensibili, își vor zice:” Cred că sunt și din aceștia însă eu, cu siguranță, nu sunt printre ei. E adevărat că mi-am agonisit o avere bunicică, prin metode la limită, am mai și pus mâna (dar am luat...de la stat!), n-am prea ajutat decât pe cei care-mi puteau fi utili etc. Dar n-am dat în cap la nimeni” 
Acestora și altora din asemenea categorii, le spunem: ” Nu vă mai iluzionați! Și voi faceți parte din cei care se vor cățăra unii peste alții, pentru a supraviețui!” Ca să nu mai vorbim de ”slujitorii bisericii” care se folosesc de numele Domnului pentru a duce o viață cât se poate de lumească și material-îndestulătoare, pe seama celor mulți și ignoranți.

 Există extrem de puțini dintre voi, purtătorii de lumină și de cale, care nu aveți sentimentul că în prezent au loc mari schimbări pe planetă și în conștiința umană. Totuși, aceste schimbări există și ele sunt de o amploare fără precedent. 
Nu vă descurajați dacă nu le sesizați! 
Dacă permanent sunteți preocupați de pregătirea și evoluția voastră spirituală, dacă trăiți în cinste și dreptate, dacă nu faceți rău planetei, naturii și vieții de pe ea, atunci, aveți încredere că mergeți pe calea care vă va duce în Noua Lume, în Noua Eră. Viitorul apropiat vă va confirma că nu v-ați abătut de pe cale și că îngerul vostru păzitor vă aprobă felul în care vă trăiți viața. Următoarea etapă va fi pentru voi una mai clară și mai plină de bucurii. Faptul că în prezent nu vă sunt lucrurile prea clare se datorează proceselor neterminate care mai au loc în ființa voastră.

 UNICUL știe tot ce este de stiut, și atunci când veți face saltul în conștiință, pentru care vă pregătiți, veți afla răspunsurile la tot ce vă preocupă acum; veți afla cine sunteți, ce ați reușit să faceți și către ce ar trebui să vă orientați în viitor. 
Totuși, toate noutățile pe care le veți primi nu vor veni peste voi ca o avalanșă, nu vor fi peste puterea voastră de asimilare și acțiune, așa cum se întâmplă, bunăoară, acum cu multele cunoștințe tehnice care vă copleșesc. Veți fi capabili să luați, de fiecare dată, decizia cea mai înțeleaptă.
 Cei care vă înălțați, cei care v-ați decis să nu vă opriți din drum sau să faceți cale întoarsă, veți deveni adevărați experți ai cunoașterii, în orice domeniu. Vreau să subliniez că veți fi niște experți autentici, recunoscuți de toată lumea, chiar dacă nu veți putea prezenta ”recunoașteri scrise” care să vă ateste această calitate. Un expert ”treaz” nu va avea nevoie să dovedească cu înscrisuri multilateralitatea cunoașterii sale. O va dovedi practic, în orice situație, astfel încât nimeni nu-i va contesta expertiza, așa cum se mai întâmpla acum la voi. 
 
În prezent vă confruntați cu o puzderie de probleme și situații cărora cu greu le puteți face față sau cărora nu le găsiți soluții convenabile. Încercați mereu și mereu rezolvări deoarece, undeva, în adâncul ființei voastre, sunteți convinși că o soluție așteaptă să fie descoperită. Și chiar așa este: soluția există totdeauna, ceea ce nu există este însă cunoașterea căii de a ajunge la ea.

Voi sunteți ființe spirituale cu o experiență fizică limitată pe care mereu va-ți străduit să o îmbunătățiți. Este foarte aproape timpul când se va remarca cu destulă ușurință că numărul celor care devin mai pricepuți, mai cunoscători în mai multe domenii, va crește simțitor. Acela va fi semnul că cei cu asemenea abilități se află în plin proces de ascensiune spre dimensiuni superioare. 

Efortul recuperării în cunoaștere și conștiință presupune însă un consum important de energie și existența unui anumit nivel de vitalitate. Aceasta înseamnă că în cazul ființelor puternic dezenergizate, devitalizate, mai cu seamă din cauza unor suferințe cronice sau a vârstei înaintate, ascensiunea se va produce cu părăsirea corpului fizic. (nota C.M.: cu referire la cei aflați în procesul ascensionării, există, deci, două situații distincte. Prima va fi cea a ființelor cu corpuri fizice degradate, epuizate și ,deci, incapabile de a suporta întregul proces al înălțării, cu păstrarea corpului fizic. În aceste cazuri, aceste suflete își vor părăsi corpul fizic pentru a se reîncarna, prin procesul nașterii, în noua dimensiune pentru care se pregătesc. A doua categorie va fi a celor cu corpuri fizice viabile, bine energizate, capabile să suporte procesul saltului în conștiință și al câmpului vibrațional. Aceste ființe vor accede în noua dimensiune, păstrându-și corpul fizic.
 
Cu permisiunea dv. aș face o comparație care, pentru cei cu un nivel de instruire suficient, va fi edificator. Cunoașteți că un atom se compune dintr-un nucleu în jurul căruia orbitează unul sau mai mulți electroni, fiecare electron având propria sa orbită de deplasare. Pentru ca un electron, aflat pe o orbită mai apropiată de nucleu, să treacă pe o orbită superioară, mai îndepărtată de nucleu, este nevoie de un surplus de energie pe care electronul ar trebui să o primească din exterior, printr-un anume procedeu. Acest proces este un proces cu consum de energie. Dacă însă se urmărește ca, dimpotrivă, un electron aflat pe o orbită superioară să fie coborât pe una inferioară – mai apropiată de nucleu- procesul care are loc este cu eliberare de energie.
 
Revenind la cazul sufletelor, situația este absolut similară. Cu alte cuvinte, pentru ca un suflet să ”se înalțe” are nevoie de un consum important de energie pe care un corp fizic depreciat nu-l poate asigura, spre deosebire de un corp fizic sănătos și cu vitalitate. Pentru a extinde puțin explicația, se poate înțelege acum cu mai multă ușurință de ce o entitate superioară, un înger, un arhanghel sau chiar o ființă extraterestră care trăiește în dimensiuni superioare, – unde există un inalt nivel de vibrație – pentru a ajunge în planuri inferioare, trebuie să-și scadă nivelul vibrațional, situație care nu este deloc plăcută. Energia pe care o eliberează o ființă superioară poate dezintegra la propriu o ființă dintr-un plan inferior, doar la simpla sa apariție. Din acest motiv, entitățile divine, când ajung pe Pământ cu anumite misiuni, trec, în prealabil, printr-un proces de scădere a nivelului lor vibrațional, pe timpul cât se află în dimensiunea inferioară). 
John Smallman
Pentru a evita această situație neplăcută pentru o ființă, mulți decid și vor decide în viitorul apropiat să se ”înalțe” (să ascensioneze) prin părăsirea (moartea) corpului fizic, care este un procedeu mult mai elegant, mai simplu și mai ușor de acceptat de către suflet (nota C.M.: nu și de către minte care, evident, se va opune, dat fiind faptul că ea, ca mecanism al ego-ului uman, știe că va pieri odată cu corpul material).
 
Pentru cei care hotărăsc să-și părăsească corpul fizic, pentru a finaliza procesul ascensionării, cât și pentru apropiații lor, care își vor continua viața în planul material al prezentului Pământ, nu ar trebui să existe decât bucurie când acest eveniment se produce.  (Nota C.M.: aproape fiecare dintre cei  care a avut în familie sau în cercul de prieteni cunoștințe care au decedat, își poate aminti că, după agitația mai mult sau mai puțin evidentă, muribundul trece într-o stare de liniște deplină, chiar se înviorează, de-ai zice că și-a revenit. Sunt momentele dinaintea morții fizice, când sufletul preia controlul și se manifestă în deplină cunoaștere a faptului că este vorba doar de o trecere, nu de o moarte reală. Nu moare decât învelitoarea, corpul fizic care v-a făcut posibilă viața în plan materiual, împreună cu uneltele de care s-a folosit în planul fizic: ego-ul, mintea și partea emoțională).
 
După cum adesea s-a spus: " Trecând ”dicolo”, nu veți fi dezamăgiți "
Oricum ați călători, veți fi bine primiți și veți beneficia de nebănuite bucurii și satisfacții, când veți păși pe Noul Pământ. 
Cu multă iubire din partea lui Saul               
 

SURSA: http://johnsmallman.wordpress.com

marți, 29 octombrie 2013

InteresantKris Won — 29 Octombrie 2012


 

In numele binecuvantat al Creatorului Universului si cu aprobarea Pazitorilor si Protectorilor channeler-ului care primeste si transmite ceea ce am de spus, incep acest mesaj care este destinat tuturor celor care il citesc.

Cat de intelept este Cel Care Stie Tot, si din a carei minunate Minti intregul Univers a luat fiinta! Cat de sublima este intelepciunea Lui, care a conceput un Univers incredibil de complex, cu fiecare piesa bine plasata in mecanismul intreg al masinariei, in care nimic nu este inutil, fiecare suflet sau fiinta se incadreaza in planul Lui si, in acelasi timp, continua sa evolueze fara sa impiedice evolutia multor suflete care, pretutindeni, il insotesc.

Pentru cel care traieste o viata inca axata pe propria sa bunastare, gandul cu care am inceput mesajul meu nu are toata frumuseata, nu are sentimentul coplesitor care inunda sufletul plin de recunostinta in fata Creatorului Suprem pentru atat de multa frumusete si perfectiune sublima.

Dar pentru cineva care, la fel ca mine, s-a scufundat in fiecare dimensiune care alcatuieste diferitele straturi de vibratie a Creatiei Sale, nu vom inceta sa fim uimiti de amploarea frumusetii si perfectiunii Lucrarii Sale.

Sunt multe si diverse legi care reglementeaza fiecare dintre aceste dimensiuni, si nu exista nimic care sa poata scapa de respectarea acestor legi, fiecare in stadiul sau respectiv. Universul vostru este o parte dintre aceste Universuri care se misca si se rotesc unul in jurul celuilalt, respectand Legile de Atractie Gravitationala intr-un mod impecabil si absolut minunat, nefiind nici acestea o exceptie.

Vad fiinte sublime care au calatorit distante stelare de neconceput pentru mintile voastre inca limitate, care va insotesc in aceste momente de evolutie planetara, fiind chemate pentru a face un salt evolutiv care nu a mai fost experimentat niciodata, pe care nici cel mai indraznet dintre voi nu si l-ar putea imagina.

Unii dintre ei au ales sa se incarneze in lumea voastra pentru a actiona din interior, ca unul dintre voi. Unii au fost chiar torturati si asasinati, cand singura lor dorinta era sa vina si sa ajute sa va deschideti mintile si sa va treziti constiinta; este un lucru care stim ca se intampla din pacate, in lumile inferioare de evolutie din scara universala.

Dar sacrificiul lor nu a fost in zadar, pentru ca ei au rupt multe tipare mentale stagnante si au deschis inimile tuturor celor cu care au intrat in contact cu ei in timpul sederii lor pe Pamant.

Acum este momentul potrivit pentru voi, pentru ca pana acum nu ati stiut cum sa iesiti din imprejurimile imediate, la fel ca un pui de vultur care, la inceputul vietii sale nu stia nimic decat cuibul in care s-a nascut, pana cand i-au crescut aripile si sosind momentul corect si potrivit pentru a sari cu vitejie din cuib, si-a luat zborul dand din aripile sale inca scurte, sub privirile protectoare si iubitoare ale parintilor lui. Parintii vulturului stiu cand este suficient de matur pentru a zbura si cand pe aripile lui au crescut suficiente pene pentru a sustine zborul fiului lor. Inainte de acel moment, ei niciodata nu l-ar impinge cu ciocul pentru a iesi din cuib, pentru ca s-ar termina cu o tragedie.

Si voi, de asemenea ati ajuns la un nivel suficient de evolutie umana pentru a lasa in urma lumea tridimensionala(cuibul vostru), si pentru a zbura spre o dimensiune mai inalta.

Este un moment foarte dificil in evolutia voastra si intotdeauna umanitatea planetelor care au experimentat acelasi salt evolutiv pe care il traiti si voi acum, au avut nevoie de ajutor din partea fratilor din stele si din sistemele planetare de langa ei.

Voi singuri, fara ajutor, nu ati fi putut realiza un salt evolutiv de o asemenea amploare. Este o schimbare atat de decisiva, atat de spectaculoasa, incat necesita un efort colosal si un ajutor esential din exterior.

Dar as vrea sa va sfatuiesc, daca imi permiteti, sa incercati sa traiti aceste momente cu o pace absoluta, chiar cu abandon. Asta nu inseamna ca nu aveti nimic de facut, pentru ca schimbarile sunt intotdeauna realizate cu cooperarea tuturor membrilor implicati in acest proces de transformare.

Ceea ce vreau sa spun, si va rog sa intelegeti, este abandonarea tuturor temerilor, anxietatilor, si grijilor care ar putea fi in inimile voastre, care ar putea rezulta din faptul ca nu stiti ce se va intampla din acest moment.

Sa nu aveti indoieli si nici sa nu ezitati sa faceti marele salt pe care sunteti pe cale sa il indepliniti. Sa stiti ca sunteti cu adevart inainte de zorii unei Noi Ere pentru toate sufletele care locuiesc in aceasta lume, nu doar pentru fiintele umane, dar si pentru restul entitatilor care locuiesc in lumile voastre fizice, eterice, astral si mentale, pe suprafata Pamantului dar si in adancurile oceanelor, si chiar si in zonele interioare ale Pamantului.

Tineti mine, apoi, sfatul meu si incetati sa va mai ingrijorati sau sa va mai fie frica in legatura cu momentele minunate in care sunteti pe cale sa intrati; faceti schimbarea de constiinta cu cantece si rugaciuni pentru Creator, fara sa plangeti pentru lumea pe care o parasiti.

Relaxati-va, si intr-o stare profunda de iubire si recunostinta, traiti acest moment de profunda transcendenta, dupa care veti fi capabili sa ajungeti si mai aproape de lumile superioare ale caror locuitori va asteapta cu bratele deschise.

Channel: Kris Won

Source: Anonymous

Translator: Gloria

sursa: http://galacticchannelings.com/romana/kriswon29-10-12.html

joi, 24 octombrie 2013

Interesant...

Acatistul Sf. Dimitrie Izvoratorul de Mir


VIAŢA SF. DUMITRU IZVORATORUL DE MIR


Sfantul Mare Mucenic Dimitrie a trait pe vremea imparatilor Diocletian si Maximian Galeriu (284- 311) si era fiul voievodului cetatii Tesalonicului, botezat in taina de parintii sai, de frica cruntelor prigoane impotriva crestinilor. Si il invatau parintii in camara cea ascunsa a palatului lor toate tainele sfintei credinte, luminandu-i cunostinta despre Domnul nostru Iisus Hristos, precum si milostenia cea catre saraci, savarsind, adica, faceri de bine, celor ce trebuiau. Si asa, Dimitrie a cunoscut adevarul din cuvintele parintilor sai, dar, mai ales, a inceput a lucra intr-insul darul lui Dumnezeu. Si tanarul crestea cu anii si cu intelepciunea, urcand ca pe o scara, din putere in putere. Si, ajungand la varsta cea mai desavarsita, parintii lui s-au dus din vremelnica viata, lasand pe tanarul Dimitrie mostenitor nu numai al multor averi, ci si al bunului lor nume.
Deci, Maximian imparatul, auzind de moartea voievodului Tesalonicului, a chemat la dansul pe fiul acestuia si, cunoscandu-i intelepciunea, l-a facut voievod in locul tatalui sau. Si a fast primit Sfantul cu mare cinste de cetateni, iar el carmuia cu multa vrednicie poporul, propovaduind pe fata dreapta credinta si aducand pe multi la Hristos.
Deci, nu dupa multa vreme, a cunoscut imparatul ca voievodul Dimitrie este crestin si s-a maniat foarte. Drept aceea, intorcandu-se biruitor dintr-un razboi cu scitii, Maximian a poruncit sa se faca praznice in fiecare cetate, in cinstea zeilor, si a venit imparatul si la Tesalonic. Si, Dimitrie fiind intrebat, de sunt adevarate cele auzite despre dansul, a raspuns cu indrazneala, marturisind ca este crestin si a defaimat inchinarea paganeasca. Si indata, imparatul a poruncit sa-l inchida in temnita, pana la incheierea jocurilor in cinstea venirii sale.
Si se bucura imparatul, mai ales, vazand pe un luptator vestit. Lie, vandal de neam, inalt, puternic si infricosator la chip, ca se lupta cu cei viteji si-i ucidca, aruncandu-i in sulite. Deci, era acolo un tanar crestin, anume Nestor, cunoscut Sfantului Dimitrie. Accsta, vazand pe Lie ucigand fara crutare pe oameni, mai cu seama pe crestini, s-a aprins de ravna. Si vrand sa se lupte cu Lie a alergat la Sfantul, in temnita, cerand de la dansul rugaciuni si binecuvantare ca sa-l poata birui pe acel ucigas de oameni. Si, insemnandu-l cu semnul crucii pe frunte, Sfantul i-a zis: "Du-te si pe Lie vei birui si pe Hristos vei marturisi!"
Deci, intrand in lupta cu Lie, Nestor a strigat: "Dumnezeul lui Dimitrie, ajuta-mi!" Si indata, trantandu-l jos pe Lie, l-a omorat. Si s-a intristat imparatul de moartea lui Lie. Afland insa ca Sfantul Dimitrie este cel care l-a indemnat pe Nestor sa se lupte cu Lie, imparatul a trimis ostasi, poruncindu-le sa-l strapunga cu sulitele pe Sfantul, in temnita, ca a fost pricina mortii lui Lie. Si aceasta, facandu-se indata, marele Dimitrie si-a dat sufletul in mainile lui Dumnezcu. Si s-au facut la moastele lui multe minuni si prea slavite tamaduiri. Tot atunci, din porunca imparatului, s-a taiat capul si Sfantului Nestor.

vineri, 18 octombrie 2013

SaLuSa, October 15, 2013


Vedem cît de repede cresteti voi proprii, si sunteti gata pentru a ajunge la noul, deoarece chemarea realitãtii voastre mai înalte este foarte puternicã, si cu concentrarea intentiilor voastre în ea, devine din ce în ce mai puternicã ca înainte. Este important acum sã vã ascultati propriul corp, si sã vã odihniti cît mai mult possíbil, pentru cã schimbãrile fizice au loc fãrã timpul realitãtii voastre curente. Desi sunt încã destul de rapide, aceste schimbãri nu se pot petrece toate o datã, pentru cã voi încã aveti nevoie sã faceti de asemenea parte din vechea realitate, si sã vã împãrtãsiti cresterea continuã a Luminii voastre, cu altii. Însã dorim sã vã asigurãm, cã ele nu sunt lente de loc, si stim cã simtiti în fiecare zi, modul în care vã schimbati. Fiti doar constienti de faptul cã ele se petrec cu viteza necesarã fiecãruia dentre voi, si cu asta veti fi primii pentru a intra în noua realitate, sã stiti cu certitudine, cã ele au mers direct spre împlinirea planului lor de viatã, fãrã oprire si retinere pe ceva vechi, pentru cã pur si simplu au simtit atractie pentru asta.

Stim cã nu este usor de explicat altora cã nu aveti nici o dorintã de a face ceva care a fost anterior distractiv, si sã vã odihniti, si cã acum nu simtiti decît cã este vechi. Cei care sunt constienti de schimbarea voastrã, vor întelege, si acei care vor nega aceastã mare schimbare a întregii umanitãti si a planetei, nu vor accepta nici o explicatie a voastrã, si ar putea sã vã trimitã sentimente de suferintã si de furie, si depinde de voi sã le arãtati cã acolo nu existã astfel de sentimente, si depinde de voi pentru a le trimite înapoi sentimente iubitoare de întelegere fatã de propriile lor sentimente. Stim cã unii dintre voi, au gãsit deja, cã asta este singura cale în care puteti rãspunde, la aceste vibratii încã joase , sunt membrii familiei voastre, si nu doar prieteni, cu care nu vã veti mai întîlni, dacã nu doriti. A fost alegerea voastrã înainte de a intra în aceastã viatã, asa cum ati stiut cã aceste lectii, vã vor ajuta foarte mult în propria voastrã crestere.

Sosind la punctul de vedere si simtire a propriei voastre realitãti înalte cu toate simturile voastre, veti simti o mare schimbare în întelegerea voastrã. Mintea voastrã va fi capabilã sã proceseze toate informatiile, care sunt disponibile pentru voi, si toate experientele voastre vor fi vãzute cu o înaltã stiintã, si vor face mult mai mult sens, decît fac acum. Veti sti cum sã le folositi în viitoarea voastrã evolutie, si nu va exista tristete sau mînie, sau alte sentimente de vibratii joase, care vã blocheazã actiunile. Toate actiunile voastre vor fi bazate pe aceastã întelegere, si veti fi atrasi cãtre aceste experiente, care vã vor permite sã folositi întelepciunea voastrã, pe care ati cîstigat-o cu experientele voastre anterioare. Vã rugãm sã lãsati aceastã cunoastere sã se stabileascã în voi, pentru ca toate sufletele pe care le veti întîlni în realitatea voastrã înaltã, sã gãseascã de asemenea întelepciunea voastrã utilã în vreun mod. Amintiti-vã cã noi toti suntem Unu, si noi toti suntem în cãutarea unei întelegeri mai înalte, a Tot Ce Este, si cunoasterea voastrã, de asemenea este o parte din asta.

Sunt SaLuSa de la Sirius, si din nou, vã cerem sã aveti încredere deplinã în tot ceea ce faceti, deoarece cu mai multã încredere intentiile voastre, devin chiar mai puternice si acest lucru vã permite sã vã concentrati la complectarea tuturor pregãtirilor necesare. Simtiti energia voastrã, pentru cã aceasta este mereu prezentã, si vã ajutã sã ajungeti în realitatea voastrã mai înaltã, la momentul potrivit în Acum.

Canalizat de MADAD
Sursa: SaLuSa ThroughFaith And Hope
Traducere: Florika

sursa:  http://galacticchannelings.com/romana/salusa15-10-13.html

SaLuSa, October 11, 2013


Cîmpul de energie în jurul fiecãruia dintre voi, si în jurul Mamei Pãmînt, este din ce în ce mai puternic, si nu mai suportã acumularea de aspecte negative ale realitãtii 3D. Acest cîmp de energie este plin de Iubire si Luminã de înaltã frecventã, si actioneazã ca un scut de curãtare a tot ce trebuie sã fie eliberat. Acei care se curãtã pe ei însisi, pot simti asta ca un sentiment puternic de înãltare de la ceea ce îi tineau în jos, înainte, si îi ajutã sã se obisnuiascã cu frecventamai înaltã a Fiintei. Trebuie sã fiti constienti de acest sentiment, si lsã ãsati ca toatã aceastã Iubire si Luminã care vã înconjoarã, sã treacã prin inima voastrã, si asteptati mari schimbãri, odatã ce corpul vostru se va ajusta lor. Acei care sunt în proces de curãtare, vor simti o dorintã puternicã de a se elibera de problemele care nu mai pot nega existenta lor. Si acei care se angajeazã în cel mai mic joc de iluzie, vor simti presiunea greoaie în interior, si vor cãuta alte iluzii pentru a se acoperi cu ele, însã nu vor mai putea influenta pe toti altii cu gîndurile lor negative, o data ce, cea mai mare parte rãmîne în propriul lor cîmp de energie. Toatã lumea si-a ales calea sa, si realitatea în care doreste sã fie, si nimeni nu stie ce experiente sunt necesare, decît persoana care le trãieste.

Toatã lumea trece prin aceste schimbãri, în modul în care au plãnuit-o, si gãseste un mare confort în a sti cã Planul este perfect, si cînd aude propria lor orientare, cã nu s-au pierdut. Capacitatea de a auzi Eu-l vostru Superior, si toti ghizii vostrii, a crescut imens, si voi aveti mai multã încredere ca înainte. Amintiti-vã, cã nu trebuie sã vã comparati cu altii, pentru a avea dovada de ceea ce cu adevãrat se întîmplã, pentru cã altii pot avea o schimbare diferitã, în loc de a auzi cu respect pe altii, care au cunoasterea cã pentru fiecare dintre voi existã multe posibilitãti, asa cum Creatorul nostru ne-a proiectat pe noi toti, cu diferente infinite pentru a experimenta, însã egale în toate formele de expresie.

Acestea sunt cele mai minunate timpuri, pe care le experimentãm cu totii, si dorim ca voi sã simtiti aceastã bucurie care vã înconjoarã. A nu simti aceste momente puternice a transformãrii voastre proprii, si a lãsa stiinta cã totul este perfect organizat, rezolvînd în interiorul vostru, vã dã garantia a ceea ce cãutati. Viata pentru voi, nu este numai fizicul, însã de a permite ca acest fapt sã intre pe deplin în mintea voastrã, si sã lãsati la o parte ultimele preocupãri, care vã asteaptã pentru a vã elibera, asa cum mintea voastrã se pregãteste pentru a experimenta noul. A curãta mintea voastrã, a fost partea cea mai dificilã, însã cu inima plinã de Iubire si Luminã si Adevãr al vietii, totul poate fi eliminat cu usurintã, voi trebuie sã vã puneti doar intentia în asta. Simtiti forta în voi, pe care ati cîstigat-o, si fiti gata sã vã simtiti si mai puternici, cînd mintea voastrã, va începe sã functioneze pe noul drum, si sã deschidã multe alte experiente pentru voi.

Eu sunt SaLuSa de la Sirius, si mã bucur de aceste schimbãri în voi, mult, asa cum voi vã trimiteti sentimentele voastre minunate înapoi cãtre noi, si astfel putem sã împãrtãsim mai mult cu voi. Acum ne gãsim si mai conectati, si aceastã conexiune, devine si mai puternicã, pe cît timp voi vã resolvati în aceste energii mai înalte. Mentineti-vã intentiile concentrate în ceea ce vreti sã experimentati, si asta se va întîmpla. Vã iubim pe toti.

Canalizat de MADAD
Sursa: SaLuSa ThroughFaith And Hope
Traducere: Florika

sursa:  http://galacticchannelings.com/romana/salusa11-10-13.html

miercuri, 16 octombrie 2013

ARHANGHELUL MIHAIL

 


Am venit astazi sa va informez despre fluxul extrem de puternic de energii in care stati in acest moment.Acest lucru a fost prognozat si explicat in multe surse.Ele sunt timise de catre Dumnezeu.Steaua voastra si celelalte corpuri ceresti isi joaca piesele lor.Intelegeti ca cea mai mare parte de energie despre care vorbim este in jurul vostru nu veti inca capabil sa masurati aceste energii,dar este ceva ce multi dintre voi pot simti.

Va asiguram ca nu exista nicio indoiala in mintea acelora care simt.Ei mai simt ,de asemenea,multe schimbari in fiinta lor si vad multe schimbari in viata lor,sunt atat de diferiti!

Ei sunt diferiti,in sensul ca au cautat si au acceptat ceea ce le-a fost dat.Voi sunteti egali in multe privinte draga familie,dar nu toti sunteti la fel.Nu plasam vina,dar va intrebam daca v-ati deschis complet la aceste noi posibilitati cu incredere deplina stiind ca sunteti iubiti?

Adevarat ca va incepe de la cei care sunt in fata,nu poate fi niciun alt mod,cresterea va fi doar bucurie si totul va fi minunat.Sa nu fiti nici prea mandri,nici prea umili ,nici sa simtiti frica sau vinovatie ,doar cereti ajutor.Este bucuria tututor acelora care sunt pe partea asta de a face tot ce pot pentru a va ajuta.In jurul vostru si in voi este mereu energia Creatorului,ea este disponibila in orice moment,folositi-o.

Dragii mei,nu la rugaciuni ma refer,noi ne referim sa aflati cine sunteti,aceasta este calea pe care voi trebuie sa mergeti,trebuie sa va bucurati ca o familie acum.

Suntem cu voi în fiecare clipă până când vom vorbi din nou . Bună ziua , dragilor .


Traducere Maria

http://oraclesandhealers.wordpress.com
sursa: http://inspatelescenei2012.blogspot.ro/2013/10/arhanghelul-mihail_16.html

marți, 15 octombrie 2013

Tratamentul holistic al chisturilor ovariene

Bolile aparute in corpul fizic sunt efecte ale suferintelor sufletesti, emotionale, spirituale si pentru a le trata fiinta umana trebuie privita ca un intreg. Adesea, vindecand ranile sufletesti corpul incepe sa se vindece singur, datorita echilibrarii energiei in campurile si corpurile subtile.
                De ce apar chisturile ovariene? Probabil medicii vor spune ca principala cauza este o dereglare hormonala... si totusi, inainte ca aceasta dereglare sa apara... ceva se intamplase in planurile interioare... nemultumiri, frustrari, neiubiri de sine si de altii... nevoia de a renunta la masti si neputinta de a o face... conditionari... Fiecare fiinta este unica, un univers ce poate fi descoperit pas cu pas... si care merita sa fie descoperit si iubit, astfel ca suferintele sufletului, desi par ca se pot integra cu usurinta intr-o lista, capata aspecte unice pentru fiecare, in functie de trairile, emotiile, nevoile sufletesti ale fiintei.
                     Primul pas spre vindecare este constientizarea - in momentele de solitudine invatam sa purtam cu noi insine un dialog sincer, sa ne spunem noua insine ce ne dorim, ce ne lipseste, dupa ce tanjeste sufletul nostru... si putem gasi solutii. Important este sa fim sinceri... si pentru asta trebuie curaj, curajul de a recunoaste ca poate viata noastra nu este asa cum visam, ca avem nevoie de schimbari, ca noi insine avem multe lucruri pentru care trebuie sa ne iertam si pentru care trebuie sa oferim altora iertare. Poate ca pare dificil... dar odata dobandit obiceiul dialogului interior, va deveni indispensabil. 
                 Urmatorul pas este... asumarea. Simplul fapt de a constientiza nu este suficient. Ne asumam ceea ce suntem, ne asumam propria viata si schimbarile pe care trebuie sa le facem. De cate ori nu ne trezim spunand "Da, ai dreptate, e cazul sa fac ceva in privinta asta", pentru ca apoi sa uitam ca doream sa facem o schimbare? Exista o rezistenta la schimbare pe care o vom resimti o perioada... apoi va trece. Si teama de nou va trece, cand vom observa ca imbratisand ceea ce suntem ne simtim mai bine, mai impliniti sufleteste.
                  De aici porneste procesul de vindecare... si poate fi asistat si usurat prin folosirea diferitelor forme de meditatie, terapie, care fac ca intregul proces sa prinda conturul unei calatorii spre centrul nostru, o calatorie care nu va aduce doar o insanatosire fizica, ci un alt mod de a fi, de a intelege lumea, de a simti...
                   Puteti utiliza reiki cu incredere, fie ca tratament, fie ca auto-tratament, daca alegeti sa faceti un curs de initiere. Pentru refacerea si vindecarea sufletului adaugati simbolurilor reiki pe cele din Karuna, in special primele trei simboluri. Daca va pasioneaza acest tip de tratament, incercati sa petreceti un timp cu fiecare simbol in parte, in fiecare zi. 
                      Puteti folosi de asemenea Terapia florala Bach, mai ales Maces( Wild Rose), Salcie pitica( Willow), Ilice ( Holly), Mar paduret ( Crab Apple), etc.
                    Mai putin cunoscute, dar cu rezultate bune asupra corpurilor subtile, sunt remediile din roci. Esentele din cristale si plante faciliteaza constientizarea si sustin schimbarile necesare. Puteti folosi esente din Malachit, Cuart fumuriu si roz, Ametist, Smarald etc.
                Curatarea si optimizarea chakrelor faciliteaza de asemenea vindecarea. De multe ori chisturile ovariene sunt un efect al blocajelor partiale ori totale ( mai rar) din chakrele inferioare ( in special a doua chakra). Odata cu eliminarea acestor blocaje apar si semne de ameliorare a bolii. Atentie! eliminarea blocajelor nu se face brusc, ci presupune scoaterea la lumina a problemelor, emotiilor, schemelor negative etc. stocate la un anumit nivel pentru a fi intelese, integrate si rezolvate. Este adevarat ca o curatare a chakrelor va ameliora starea de sanatate pentru o perioada, dar daca aceasta curatare nu este insotita de constientizare si vindecare profunda ( tot procesul de intelegere si transformare necesar), problemele vor reveni. 
                 Vindecarea este o calatorie... putem alege sa ne imbarcam pentru a patrunde in taina universului interior, sau putem ramane pe margine, asteptand un alt moment. Alegerea ne apartine si nu putem gresi... exista un timp pentru toate si fiecare isi urmeaza propriul ritm.

luni, 14 octombrie 2013

= Humanity Message - Pleiadians =

Partea 4


MEDITATIE PENTRU PLANETA

Atrageti oameni sau situatii, cand ati creat energia potrivita pentru asta. Folosindu-va energia inimii si starea de meditatie, va dezvoltati mai repede, deoarece sunteti in ton cu Sursa Cosmica-Constiinta Centrala. Meditatia este poarta care va deschide starea de calm si relaxare. Deci, a fi in stare de meditatie, nu inseamna a sta doar in liniste ci si atunci cand citesti, pictezi, canti, faci o plimbare prin natura sau iubesti pe cineva. Tot ceea ce duce creierul sa functionneze in frecventele Alfa si Theta. Deci cu acesta stare atinsa in minte, haideti sa facem o mica mediatiepentru a va activa energia si a curata planeta de energii negative.

 Aseza-te si relaxeaza-te. Este important sa fii relaxat, pentru ca energia sa curga mai usor. Inchide ochii pentru ca nimic sa nu te distraga. Relaxeaza-ti orice parte a corpului. Incepe cu fata, relaxeaza fruntea, obrajii si nu incorda maxilarul. Relaxeaza-ti gatul, bratele, degetele, dar nu strange pumnii, simte relaxarea in picioare si talpi. Acum trage de trei ori adanc aer in piept, si de fiecare data cand inspiri trage energia cosmica a Luminii, existenta peste tot in jurul tau, in corp. Pe masura ce expiri, vizualizeaza cum energia iti curata corpul de unele energii negative de care nu ai nevoie. Da afara toate energile negative ce nu sunt de folos, si lasa-le sa dispara. De fiecare data cand faci asta, devii din ce in ce mai stralucitor. Aminteste-ti, gandurile sunt energie – ele se nasc la nivel eteric si au efect asupra corpului fizic, deasemenea.  Asa ca de fiecare data cand inspiri si expiri,devii din ce in ce mai luminos. Iti simti corpul in puritate, alb si in lumina dragostei. Este geniala lumina a Sursei- Constiinta Existentei. Lumina devine din ce in ce mai mare si esti acoperit de un imens si radiant glob de lumina. Simti pacea, intelepciunea,si Dragostea Existentei. Permite Luminii sa armonizeze si sa te vindece de cate ori consideri necesar. Vizualizeaza acum ca toate punctele energetice(chakrele) sunt activate si armonizate.Toate se imbina armonios si se intalnesc in mijloc, in inima ta. Simte cum inima ta devine calda si puternica. Spune-ti in sinea ta:

“Sunt gata pentru intelepciune, sunt gata pentru iubire”. “Sunt eliberat de toate blocajele si energiile negative”. “Sunt liber de orice religie si sisteme de credinta si imi asum responsabilitatea pentru viata mea”. “Motivele mele sunt in ton cu Existenta”. “ Sunt prietenos(calduros) si  compasiune”. “Daruiesc si primesc dragoste”. Traiesc o viata in dragoste”

 Acum vizualizeaza cum globul(bila)de lumina care esti tu, devine tot mai mare incat acopera intreaga planeta. Frecventa dragostei curata Pamantul de energia negativa. Imagineaza-ti cum energiile negative sunt arse si un vortex de Lumina le dezintegreaza (ideea de baza este sa va imaginati cum sunt topite in Lumina). In planul astral(dimensiunea astrala) aceasta realitate se manifesta avand un impact si la nivel fizic. Poti medita asa ori de cat ori doresti. Va amplifica energia spirituala a planetei, pentru ca oricine sa aiba posibilitatea de a evolua.

 Aminteste-ti: totul este energie si timpul nu exista in taramurile inalte .Timpul este un concept pamantean, ce tine de 3D. Timpul si spatiul sunt flexibile. Gandeste la nivel Universal. Gandeste cu dragoste. Dragostea este cheia.

Nota: Eu folosesc pentru meditatie aproape de fiecare data, o muzica aparte, linistita, care contine sunete din natura. E plin netul!:)

Traducere Cristian Voicu

GHIZII ANGELICIAstazi am dori sa ne concentram atentia pe tema evolutiei suflteului vostru.Acest mesaj este in primul rand pentru aceia care se deplaseaza in mod constient,pentru cei care permit urcarea in dimensiunile superioare din care au venit.Acest mesaj este destinat pentru aceia care sunt in mod special atrasi de acest mesaj,ei sunt sufletele care se confrunta cu distrugerea unei lumi si crearea alteia.Voi sunteti „echipa de demolare” ,precum si arhitectii si constructorii noii realitati care se creaza in fiecare moment din zi.

Multora dintre voi va este dificil sa va gestionati emotiile.Desi aveti crize emotionale de anticipare si incredere,gasiti ,de asemena,ca va luptati cu dificile sentimente de auto-indoiala,furie,frica si anxietate.Acest lucru este de asteptat cand va aflati in mijlocul crearii une noi realitati in care va plantati ferm picioarele.Aveti sclipiri de memorie si timpul nu intodeauna pare sa fie scurt.Aveti si momente de pace completa,fericire si credinta cu care incepeti sa va confruntati,sau momente cand eliminati orice indoiala si teama din gandurile voastre cand permiteti sa fiti in prezent in mometul de Acum.

In multe feluri aceasta perioada de tranzitie este ca si construirea unui pod in timp ce ardeti toate scandurie din spatele voastru.Desigur ca,noua cale va va duce spre experiente noi si minunate,desi gandul de a da drumul la tot ce ati experimentat intodeauna este destul de descurajator pentru majoritatea.

Am descoperit ca oamenii au tendinta sa le displaca schimbarea,ei s-ar balaci mai degraba intr-o experienta negativa in loc sa inceapa ceva nou din teama de a fi mult mai rau decat este deja.


Va spunem,acum este timpul pentru voi sa incepeti sa visati frumos.Nu putem spune ca se afla dincolo pe cealalta parte a podului pentru ca nu l-ati construit inca.Voi creati viitorul vostru in acest moment, putem sa va asiguram  ca teama,indoila si durerea nu exista decat in dimensiunile mai mici.

Multi dintre voi vad modele continue,astea sunt gandurile care le detineti in acest moment.Acesta este adesea un semn din taramurile superioare sa fiti constienti de ceea ce creati in momentul Acum.Va doriti sa vina la voi ceva bazat pe frica si indoiala?Daca este asa lasati sa plece.Ne dam seama ca aceasta tranzitie este o provocare pentru multi dintre voi, putem sa va asiguram ca devine mai usor daca constientizati.

Multi dintre voi doresc sa  „impacheteze valizele”, cu multe dintre tiparele de credinta pe care le-au avut din multe vieti,cu toate acestea vi se spune ca nu puteti sa impachetati asa de usor cu acele credinte limitative .Ati inteles analogia noastra? Va rugam sa intelegeti nu merge ,oricum se schimba vibratia intr-un mod in care nu va mai manifesta iluzia la fel ca inainte.Creati o noua viata care va fi experimentata chiar aici.

Cu cat mai mult sunteti in masura sa eliberati cu atat mai usor devine sa va deplasati prin frica si anxietatea care o simtiti atunci cand vi se cere sa tot eliberati mereu.Multi dintre voi au inceput deja sa impinga bolovanii care ii intalnesc,desi este foarte dificil,gasesc timp si efort sa faca acest lucru.Deveniti mult mai eficienti la eliberarea de convingerile limitatoare intr-un timp mult mai scurt decat oricand inainte.Acest lucru va continua sa se diminueze cand voi apasati expulzarea.Sunteti mult mai capabili sa dati credit Sinelui vostru,desi cand va uitati inapoi sunteti uimiti de tot ce ati fost in stare sa realizati.

Am spus acest lucru si inainte,este valoros sa va amintiti,veti vedea schimbarile din urmatorii 50 de ani  asa cum nu au fost niciodata in ultimii 1000 de ani.Voi veti crea aceasta schimbare,veti realiza ceea ce nici nu ganditi.Colectivul uman sa schimbat drastic in ultimii 25 de ani  si foarte mult in ultimul deceniu.Exista situatii extreme care se manifesta in lumea voastra care au posibilitatea de a schimba ceea ce nu mai doriti sa creati. Sunteti martori cum vechiul se prabuseste si totusi nu sunteti capabili sa vedeti cu ce va fi inlocuit.Acest lucru multi oameni il vad ca fiind provocator,intentia noastra este de a va reaminti sa fiti echilibrati,sa pastrati lumina voastra pozitiva ,este necesar acest lucru.

Nu permiteti temerilor sa va traga inapoi,ati ajuns mult prea departe sa va intoarceti acum.Pentru asta ati venit aici,desi stiati ca nu este usor,ati stiut ca va merita efortul.Amintiti-va,dragii nostri,ca fiecarui suflet i sa oferit posibilitatea de a se incarna in aceasta lume in acest moment cand locurile sunt limitate.Sarcina voastra este de a schimba lumea.Procedand astfel veti aduce ferm o noua realitate a dimeniunilor mai mari pe Gaia din nou.


Speram ca v-am ajutat,va reamintim ca  noi vom ramane de partea voastra ,daca vreodata simtiti ca vreti sa va conectati cu noi ,noi va uram bun venit sa faceti acest lucru.


In iubire si lumina noi suntem Ghizii vostri angelci.


Traducere Maria

 
sursa:  http://inspatelescenei2012.blogspot.ro/

duminică, 13 octombrie 2013

Clipa de rugaciune


Interesant...


ENERGII VIBRATIONALE
 
 
Dragilor energiile vibrationale le puteti simti coplesitoare pana ajungeti sa va familiarizati cu ele.Sunteti fiinte multidimensionale,deci invatati sa traiti in vibratii mult mai mari decat cele stiute de trupurile si constiinta voastra.Priviti la voi,faceti o introspectie in voi si in trecutul vostru.Acolo in trecut veti vedea o imagine a voastra,acum in prezent veti da de o alta imagine care o construiti in fiecare zi.Sunteti modelati de energiile vibrationale ale dimensiunii in care locuiti acum.Daca sunteti inspirati sa le folositi la reconstructia voastra,atata a constiintei cat si a corpului, veti constata zi dupa zi ca deveniti fiinte foarte diferite de ceea ce ati fost in trecut,de fapt fiinta de azi nu va semana cu fiinta de ieri care ati fost.Aceste energii vibrationale construiesc in fiecare zi,in fiecare moment sunteti remodelati intr-o fiinta de lumina,fiinta care ati fost cand ati decis sa intrati in acest joc .

Voi sunteti  energie si vibratii.Cu timpul va veti conecta in marea de oameni din jurul vostru cu fiinte ca si voi,veti invata impreuna sa faceti pasii care au mai ramas pana la final .In jurul vostru multi dintre voi nu gasiti oameni ca si voi,oameni cu deschidere spre nou si cu crestere vibrationala ca si a voastra,dar acest lucru nu este o problema,este doar o noua lectie scrisa de voi pentru cresterea voastra.Voi sunteti maestrii oriunde veti fi,energia voastra creaza in jurul vostru in multe moduri de care voi nu sunteti constienti.

Cand va simtiti singuri cautati sa nu va lasati energia sau vibratia sa scada,este un proces care cere ca permanent sa aveti grija de voi,cand totusi va simtiti vulnerabili mergeti in interiorul vostru si calmati sentimentele din voi,nu lasati niciun moment ca ele sa va tulbure calea.

Trebuie sa invatati sa stapaniti bine lucrurile ,sa mentineti activ mereu procesul interior din voi,sa fiti conectati pas cu pas cu inima voastra,acolo se petrece un proces care pentru voi este invizibil si total de neinteles,tocmai de aceia voi trebuie sa fiti mereu in mare calm,stapani pe situatii,sa aveti puterea de a intelege procesele din jurul vostru ,in acest fel veti reusi intodeauna sa fiti in vibratii inalte date de energia care va inconjoara.
Voi sunteti proprii vostri creatori ai constiintei voastre,trebuie sa va amintiti mereu ce sunteti.Modalitatea de a merge mai departe fara sa fiti tulburati de mediul exterior urat in care traiti o gasiti in interiorul vostru intodeauna,acolo veti gasi indrumare de la Ingerii vostri pazitori si de la Dumnezeu daca ii veti cere sa va indrume.

Voi toti care ati ajuns la acest punct din evolutia proprie percepeti altfel realitatea,sunteti conectati la tot ce vine ca nou,frica si haosul din jurul vostru nu isi mai gasesc culcus in sufletul vostru,nu mai judecati,nu mai urmati orbeste pe altii,sunteti pregatiti sa faceti lucrurile altfel decat ati fost invatati mereu,va ganditi intai la sufletul vostru inainte sa dati accept celor din jur sa intre in viata voastra,percepeti negativitatea la cotele ei reale care nu va mai alarmeaza creand unde de frecvente joase in voi,singuri reusiti sa puneti balsam atat pe ranile din voi dar si pe ranile celor din jur.Propriile voastre experiente devin lectii ,stiti unde este limita,stiti unde sta solutia.

Incet,incet creati o alta realitate impreuna cu cei ca voi,una in care va sta doar pacea,armonia si egalitatea.Fiti mereu in rezonanta cu iubirea neconditionata pentru tot si toate,fiti  fiinte de lumina ,fiti vibratia iubirii intr-o lume care are mare nevoie de voi si de ajutorul adus de inimile voastre pentru alte inimi care au si ele nevoie de aceste energii si vibratii ale iubirii.

Binecuvantari pentru voi toti,

Namaste!


PS:

Diseara ora 21:00 ora Romaniei va astept sa va alaturati rugaciunilor  care le vom  face seara de seara pentru Romania si planeta.Ne vom ruga in intervalul 21:00-21:30,in acest timp pret de cateva minute va rog sa vizualizati cum voi sunteti un pilon de lumina care face conexiunea cu grila planetara si inima planetei,astfel vom activa grila de deasupra Romaniei transmitand energia noastra in acea zona.


Va rog sa nu ezitati sa ajutati ,puteti sa gasiti cateva minute de liniste  sa spuneti cateva cuvinte din inima ca rugaciune pentru noi toti si planeta.

Maria

sursa:  http://inspatelescenei2012.blogspot.ro/2013/10/energii-vibrationale.html

sâmbătă, 12 octombrie 2013

Rugaciune impotriva farmecelor si bantuirii duhurilor rele

Doamne, viforul necazurilor se ridica asupra mea si duhurile necurate nu-mi dau pace, dar intru Tine imi pun toata nadejdea si pazei Tale ma incredintez intreg (intreaga), ca Tu cunosti pricina raului care ma bantuie si esti dezlegarea tuturor legaturilor necurate. La Tine toti perii capului meu sunt numarati.


De Tine toti demonii stiu si se cutremura. Deci pe Tine Te rog, Doamne, Atotputernicule, sa indepartezi de la mine orice duh necurat si orice rau pierzator de suflet, scotandu-ma pe mine biruitor peste toata facatura diavoleasca, sub acoperamantul dreptei Tale si intru crucea Ta cea atotizbavitoare.Ca Tu esti intarirea si scaparea noastra in veci, Hristoase Dumnezeule, si Tie slava Iti inaltam: Tatalui si Fiului si Sfantului Duh. Amin.


sursa: http://rugaciunecaterapie.blogspot.ro/p/rugaciune-impotriva-farmecelor-si.html

Rugaciune facatoare de minuni

Se spune zilnic timp de 10 zile si in fiecare zi se spune de 5 ori, cu 3 lumanari aprinse in casa.Este importanta sinceritatea


Preasfanta Stapana de Dumnezeu Nascatoare spre tie imi indrept gandul, inima si toate simturile si te rog cu lacrimi:

Pina cand Maicuta a milostivirii va fi aceasta durere necontenita pe pamant? Pina cand vrajmasii nevazuti ai neamului omenesc vor da lovituri atat de puternice bietilor oameni? Pana cand vor pangari si vor necinsti trupurile, sufletele si vietile lor? Inselandu-i ca sa nu cunoasca adevarul, sa nu indeplineasca poruncile divine si sa nu dea slava si cinste pururi maritului Dumnezeu Cel in Treime inchinat: Tatal, Fiul si Duhul Sfant?

Ridica-te Stapana Atotbuna si zdrobeste pe vrajmasii nostri si ai Fiului tau iubit Isus Hristos ingrozindu-i cu nebiruita-ti sfintenie indreptandu-ne pe cararile mantuirii, ca sa dam mereu marire lui Dumnezeu.

Roaga-te Fecioara pentru Sfinta Biserica pentru propavaduirea evangheliei pe intreg pamantul, pentru poporul acesta, conducatorii lui, rudele mele, pentru vaduve, pentru orfani, bogati, saraci, necajiti, bolnavi, pentru cei prigoniti, pentru credinta, pentru salvarea celor care au ratacit la secte, pentru cei raposati.

Ajuta-ne sa ne pocaim toti oamenii de pacatele noastre, sa iubim Biserica, sa ne spovedim adesea, sa renuntam la pacate, vicii si necredinta.

Ajuta-ne sa nu fim insensibili la chemarea divina a blandului tau Fiu care a venit sa sufere chinuri barbare pentru bietele fiinte ranite atat de mult de vrajmas.

Roaga-te Maicuta Sfinta si pentru aceste nevoi ale mele X… (rostiti acum necazurile care le aveti si dorintele pe care sa vi le implineasca Maica Domnului cu toata sinceritatea)


Slava Tatului si Fiului si Sfantului Duh in vecii vecilor.

Amin


sursa:  http://rugaciunecaterapie.blogspot.ro/2012/12/rugaciune-facatoare-de-minuni.html

Rugăciune către Prea Sfânta Născătoare de DUMNEZEU – La vreme de necaz şi de întristareValuri de patimi mă împresoară; mare necaz şi strâmtorare îmi umplu sufletul o, întru-tot Sfântă Maică, linişteşte sufletul meu cu pacea Fiului tău şi alungă deznădejdea şi întristarea sufletului meu cu harul Său.

Potoleşte furtuna păcatelor mele care mă frig precum un vierme în foc şi stinge-i flăcările.

Umple-mi inima de bucurie, Preacurată Maică şi împrăştie ceaţa nelegiuirilor mele de la faţa mea, căci acestea mă împresoară şi mă tulbură.

Luminează-mă cu lumina Fiului tău. Sufletul meu se simte sfârşit; totul îmi este greu, chiar şi rugăciunea.

Iată-mă, rece ca piatra. Buzele mele şoptesc o rugăciune, dar inima mea nu tresaltă. Necazurile m-au împresurat de pretutindenea.

Topeşte gheaţa din jurul sufletului meu şi încălzeşte-mi inima cu dragostea ta. Nu-mi pun nici o încredere în apărarea venită de la oameni, ci îngenunchez dinaintea ta, o, Prea Sfântă Maică şi Fecioară. Nu mă alunga de la faţa ta, ci primeşte rugăciunea robului tău.

Tristeţea m-a cuprins. Nu mai pot răbda năvălirile diavolilor. Nu am nici o apărare; nici nu aflu loc de refugiu, om nenorocit ce sunt. Sunt pururea biruit în lupta aceasta şi nu am altă mângâiere decât în tine, Preasfântă Maică.

O, nădejde şi apărarea tututror credincioşilor, nu trece cu vederea rugăciunea mea. Amin.

Prea Sfântă Maică a lui Hristos, Prea Curată, Prea Binecuvântată Maică a lui Dumnezeu, vezi cum satana mă izbeşte precum valurile mării lovesc corăbiile!

El mă urmăreşte ziua şi mă tulbură noaptea.

Nu am pace – sufletul meu se pleacă – duhul meu se cutremură.

Grăbeşte, Prea slăvită Maică şi mă ajută!

Roagă-L pe dulcele Domn Iisus Hristos să aibă milă de mine şi să-mi ierte păcatele pe care le-am săvârşit. O, Preasfântă Maică a Domnului nostru Iisus Hristos, bunătatea ta cea plină de iubire este nesfârşită şi este cel mai mare vrăjmaş al puterilor iadului.

Chiar atunci când cel mai mare păcătos cade în străfundurile iadului, împins de forte diabolice, dacă acesta strigă către tine, tu eşti gata să-1 eliberezi din legăturile iadului.

Slobozeşte-mă şi pe mine. Priveşte cum satana vrea să mă facă să mă împiedic şi să-mi zdrobească credinţa, dar eu îmi pun toată nădejdea în Domnul.

Slavă ţie, ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât Serafimii. Amin.

alcătuită de episcopul Nicolae Velimirovici

sursa:  http://babylenuta.blogspot.ro/2012/05/rugaciune-catre-prea-sfanta-nascatoare.html